Watertown Tours :
Wuzhen Tours
Zhujiajiao Tour
Suzhou Tour
Luzhi Tour
Xitang Tour
Hangzhou Tours:
Hangzhou City Tour
One Day Tour
2-4 Days Tour
Tours Over 5 Days
Attractions :
West Lake
Linyin Temple
Song City
Meijiawu Tea Garden
Six Harmonies Pagoda
Transfer Service :
Shanghai--Hangzhou
Hangzhou--Suzhou
Railway Transfer
Airport Transfer
Car rental Service
Number of Guests 1 Guest 2 Guest 3-5 Guests 6-9 Guests
5 Star Hotel USD 2010 USD 1060 USD 960 USD 870
4 Star Hotel USD 1390 USD 740 USD 680 USD 560
3 Star Hotel USD 1210 USD 670 USD 606 USD 490