Duration:
One Day Tour
2 Days Tour
3 Days Tour
4 Days Tour
Tours Over 5 Days
Train Tickets :
Beijing Harbin Train
Xi an Harbin Train
Shanghai Suzhou
Shanghai Hangzhou